PN-EN 60079-29-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

Zakres

W niniejszej części IEC 60079-29 określono podstawowe wymagania dla budowy, badań i działania oraz opisuje metody badań przenośnych, transportowalnych i zabudowanych na stałe urządzeń przeznaczonych do wykrywania i pomiaru gazów palnych lub kondensacji par w powietrzu. Urządzenia lub ich części są przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych oraz kopalniach zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego (metanu).
Niniejsza część ma zastosowanie do urządzeń wykrywających gaz palny o dużym stężeniu zgodnie z deklarowanym przez producenta zakresem pomiarowym, przeznaczonych do wykrywania, alarmowania lub uruchamiania innych funkcji których zdaniem jest ostrzeganie o potencjalnym zagrożeniu wybuchem, oraz w pewnych przypadkach inicjowania automatycznych lub manualnych funkcji ochronnych.
Dla celów niniejszej normy określenie: „wykrywanie stężenia X % lub X % LFL” dotyczy urządzeń o maksymalnej wartości zakresu pomiarowego równej lub mniejszej niż X % lub X % LFL.
Niniejsza norma dotyczy przyrządów – łącznie z przyrządami ze zintegrowanym systemem pobierania próbki gazowej – przeznaczonych do stosowania w komercyjnych, przemysłowych układach zabezpieczeń. Niniejsza norma nie dotyczy przyrządów stosowanych w pomieszczeniach mieszkalnych.
Niniejsza norma nie dotyczy zewnętrznych systemów pobierania próbek ani przyrządów laboratoryjnych lub naukowych oraz przyrządów używanych tylko do kontroli procesów technologicznych. Nie dotyczy również monitorów przestrzeni z otwartą ścieżką (linią optyczną) które opisano w IEC 60079-29-4. Tylko urządzenia o bardzo krótkich otwartych ścieżkach, przeznaczone do stosowania tam gdzie występuje jednorodne stężenie na przestrzeni całej wolnej ścieżki zostały ujęte w zakresie niniejszej normy.
W przypadku przyrządów stosowanych do wykrywania kilku gazów niniejsza norma dotyczy tylko wykrywania gazów lub par palnych.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje wymagania ogólne normy IEC 60079-0. Tam gdzie wymaganie niniejszej normy koliduje z wymaganiem normy IEC 60079-0 wymaganie IEC 60079-29-1 ma pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-29-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych
Data publikacji 13-02-2017
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-29-1:2016 [IDT], IEC 60079-29-1:2016 [MOD]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-29-1:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20