PN-EN 50104:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50104:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań

Zakres

Określono wymagania oraz metody badań dotyczące użytkowania stacjonarnych, transportowalnych i przenośnych urządzeń do pomiaru zawartości tlenu w mieszaninach gazów wskazujących zawartość powyżej 25 procent (v/v). Podano 34 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50104:2011 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 13-07-2020
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50104:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 50104:2006 - wersja polska
ICS 13.320
Zastąpiona przez PN-EN 50104:2020-07 - wersja angielska