PN-EN 50104:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50104:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań

Zakres

Podano metody badania i wymagania dotyczące użytkowania stacjonarnych, transportowalnych i przenośnych urządzeń do pomiaru zawartości tlenu w mieszaninach gazów wskazujących zawartość powyżej 25 procent (v/v)

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50104:2006 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań
Data publikacji 12-05-2006
Data wycofania 11-03-2011
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50104:2002 [IDT], EN 50104:2002/A1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50104:2003 - wersja angielska, PN-EN 50104:2003/A1:2004 - wersja angielska
ICS 19.080
Zastąpiona przez PN-EN 50104:2011 - wersja angielska