PN-EN 45544-1:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wymagania ogólne i metody badań dotyczące określania charakterystyki osobistych, przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych przyrządów elektrycznych przeznaczonych do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par w powietrzu na stanowiskach pracy. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do przyrządów, które przede wszystkim wskazują, alarmują lub w inny sposób ostrzegają o obecności toksycznego gazu lub pary w powietrzu, a w niektórych przypadkach, również inicjują zautomatyzowane lub manualne działania prewencyjne. Ma to zastosowanie do przyrządów, w których czynnik gazowy automatycznie generuje sygnał elektryczny, gdy gaz występuje. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do przyrządów:
— używanych do pomiarów tlenu;
— używanych tylko do laboratoryjnych analiz i pomiarów;
— używanych tylko w celach pomiarów procesów;
— używanych w gospodarstwie domowym;
— używanych w monitoringu zanieczyszczeń środowiska naturalnego;
— używanych do pomiarów gazów i par palnych dla określenia możliwości wybuchu.
Nie ma zastosowania do przyrządów z otwartą drogą optyczną (działających na zasadzie pojedynczej linii absorpcji w podczerwieni) stosowanych do monitorowania terenów. W przypadku przyrządów używanych do rejestrowania obecności gazów wieloskładnikowych, norma ma zastosowanie do wykrywania tylko toksycznych gazów i par.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45544-1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 45544-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45544-1:2004 - wersja polska
ICS 13.040.30, 13.320