PN-EN 45544-3:2015-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62990-1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 3: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych ogólnie do wykrywania gazów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wymagania dla elektrycznych przyrządów przeznaczonych do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par w powietrzu na stanowiskach pracy. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do przyrządów przeznaczonych ogólnie do wykrywania gazów.
PRZYKŁAD Przykładami wykrywania gazów o znaczeniu ogólnym są ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i wykrycie ulatniającego się gazu.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 27-08-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 45544-3:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 3: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych ogólnie do wykrywania gazów
Data publikacji 21-08-2015
Data wycofania 14-03-2023
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 45544-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45544-3:2004 - wersja polska
ICS 13.040.30, 13.320
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62990-1:2023-03 - wersja angielska