PN-EN ISO 15378:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do dostarczania bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych, spełniających wymagania klienta, w tym wymagania przepisów i Norm Międzynarodowych, mających zastosowanie do bezpośrednich materiałów opakowaniowych. W niniejszej Normie Międzynarodowej kilka razy użyto sformułowania „jeżeli ma to zastosowanie". Kiedy wymaganie jest opatrzone takim zwrotem, wówczas uznaje się, że „ma zastosowanie", chyba że organizacja może udokumentować uzasadnienie, że jest inaczej. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest normą mającą zastosowanie do projektowania, wytwarzania i dostarczania bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych. Nadaje się także do stosowania w celach certyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15378:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
Data publikacji 31-12-2015
Data wycofania 09-02-2018
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 15378:2015 [IDT], ISO 15378:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15378:2012 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 11.040.01, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielska