PN-ISO 5725-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 1: Ogólne zasady i definicje

Zakres

Przedstawiono ogólne zasady szacowania dokładności (poprawności i precyzji) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Zdefiniowano 22 terminy. Podano także praktyczne metody oszacowania różnych miar dokładności w drodze eksperymentu. Norma dotyczy metod pomiarowych, które jako wynik dają pojedynczą wartość z ciągłego zakresu liczbowego. Metody pomiarowe mogą dotyczyć szerokiej grupy materiałów, w tym płynnych, sypkich oraz stałych, wytworzonych bądź występujących naturalnie, pod warunkiem że zostaną wzięte pod uwagę wszelkie niejednorodności materiałów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5725-1:2002 - wersja polska
Tytuł Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 1: Ogólne zasady i definicje
Data publikacji 03-12-2002
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 5725-1:1994 [IDT], ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998 [IDT]
ICS 03.120.30, 17.020