PN-ISO 5725-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 3: Pośrednie miary precyzji standardowej metody pomiarowej

Zakres

Określono cztery pośrednie miary precyzji odpowiednio do zmian warunków obserwacji (czas, kalibracja, operator i aparatura) wewnątrz laboratorium, uzyskiwane w wyniku przeprowadzenia eksperymentu wewnątrz laboratorium lub eksperymentu międzylaboratoryjnego. Omówiono znaczenie definicji pośrednich miar precyzji, podano wskazówki dotyczące interpretacji i stosowania oszacowań pośrednich miar precyzji w praktycznych sytuacjach, określono powiązania między poprawnością a warunkami pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5725-3:2002 - wersja polska
Tytuł Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 3: Pośrednie miary precyzji standardowej metody pomiarowej
Data publikacji 29-03-2002
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 5725-3:1994 [IDT], ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001 [IDT]
ICS 03.120.30, 17.020