PN-ISO 5725-6:2002 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 6: Stosowanie w praktyce wartości określających dokładność

Zakres

Podano wskazówki dotyczące stosowania wartości określających dokładność w różnych sytuacjach w praktyce, w tym: opisano standardową metodę obliczania granicy powtarzalności, granicy odtwarzalności i innych granic, opisano sposób sprawdzania akceptowalności wyników badania otrzymanych w warunkach powtarzalności lub w warunkach odtwarzalności, opisano sposób szacowania stabilności wyników otrzymywanych w danym laboratorium przez pewien okres, opisano sposób rozstrzygania, czy dane laboratorium może stosować standardową metodę pomiarową w zadawalający sposób, opisano sposób porównywania alternatywnych metod pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5725-6:2002 - wersja polska
Tytuł Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 6: Stosowanie w praktyce wartości określających dokładność
Data publikacji 12-11-2002
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 5725-6:1994 [IDT], ISO 5725-6:1994/Cor 1:2001 [IDT]
ICS 03.120.30, 17.020