PN-ISO 3494:1994 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Statystyczna interpretacja danych -- Moc testów dla wartości średnich i wariancji

Zakres

Uzupełniając normę ISO 2854 wprowadzono pojęcie ryzyka II rodzaju, czyli prawodopodobieństwa nieodrzucenia hipotezy zerowej wtedy, gdy jest ona fałszywa. Przedstawiono porównywanie wartości średniej z wartością zadaną (wariancja znana i nieznana), dwóch wartości średnich (wariancja znana i nieznana), wariancji z wartością zadaną oraz dwóch wariancji, podano także zestawy krzywych dla ryzyka II rodzaju w odniesieniu do danej alternatywy i danej liczności próbki, w celu określenia liczności próbki, która ma być pobrana w przypadku danej alternatywy i danej wartości ryzyka II rodzaju

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3494:1994 - wersja polska
Tytuł Statystyczna interpretacja danych -- Moc testów dla wartości średnich i wariancji
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 3494:1976 [IDT]
ICS 03.120.30