PN-EN 50583-1:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Fotowoltaika w budownictwie -- Część 1: BIPV moduły

Zakres

Dokument ten odnosi się do modułów fotowoltaicznych wykorzystywanych jako komponenty budowlane i ogranicza się do ich właściwości, które mają związek z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Europejskim Rozporządzeniu CPR 305/2011 i wymaganiami elektrotechnicznymi określonymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/EC / lub normach CENELEC. Dokument powołuje się na normy międzynarodowe, raporty i przewodniki techniczne. W przypadku niektórych rozwiązań mogą znaleźć zastosowanie nie wyszczególnione tutaj odpowiednie normy (lub przepisy prawne) dla produktów budowlanych obowiązujące w poszczególnych państwach, a dla których normy zharmonizowane nie są jeszcze dostępne. Dokument ten jest adresowany do producentów, planistów, projektantów systemów, instalatorów, instytutów badawczych i urzędów nadzoru budowlanego. Dokument nie ma zastosowania do modułów fotowoltaicznych przeznaczonych dla systemów z koncentracją promieniowania lub jedynie montowanych na budynkach. Niniejszy dokument odnosi się do wymagań stawianych modułom fotowoltaicznym w zakresie specyfiki ich montażu ale nie dotyczy samej struktury konstrukcji montażowej leżącej w zakresie normy EN 50583-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50583-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Fotowoltaika w budownictwie -- Część 1: BIPV moduły
Data publikacji 23-02-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 50583-1:2016 [IDT]
ICS 27.160