PN-EN 61829:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Panel modułów fotowoltaicznych (PV) -- Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa procedury pomiaru charakterystyk paneli płaskich modułów fotowoltaicznych (PV) na miejscu ich instalacji, aktualnych warunków meteorologicznych, oraz ich użycie w celu przeliczenia zmierzonych charakterystyk do warunków standardowych testu (STC) bądź innych innych, wybranych warunków. Pomiar krzywych prądowo-napięciowych (I-V) panelu PV przy danych warunkach odpowiadających lokalizacji i ich translacja do warunków referencyjnych (RTC) mogą dostarczać takich informacji jak:
• dane pozwalające na określenie mocy znamionowej panelu bądź jego mocy efektywnej;
• weryfikacja mocy zainstalowanego panelu w odniesieniu do założeń projektowych;
• identyfikację możliwych różnic pomiędzy charakterystykami modułu zmierzonymi na miejscu instalacji w pomiarami wykonanymi w warunkach laboratoryjnych bądź w fabryce u producenta;
• identyfikacja możliwej degradacji parametrów modułów oraz panelu w odniesieniu do danych początkowych zmierzonych zaraz po zakończeniu instalacji;
• identyfikacja możliwych defektów modułu lub panelu bądź ich niedostateczne jakości.
Dla konkretnego modułu, wynik pomiarów wykonanych na miejscu instalacji I przeliczonych do STC, może zostać bezpośrednio porównany z wcześniej uzyskanym wynikiem pomiarów przeprowadzonych w laboratorium bądź przez w fabryce producenta tego modułu. Przy czym może tu być konieczne wprowadzenie korekt uwzględniających różnice w odpowiedzi spektralnej bądź kątowej elementów referencyjnych w sposób jaki został opisany w normie IEC 60904. Wpływ na pomiary na miejscu instalacji mają diody, okablowanie oraz straty wynikające z niedopasowania elektrycznego modułów, zabrudzenia i zacienienia, degradacja związana ze starzeniem, czy inne niekontrolowane procesy. A zatem, nie należy oczekiwać, że wynik takich pomiarów będzie dokładnie odpowiadał iloczynowi liczby modułów w panelu i parametrów odpowiadających pojedynczemu modułowi.
Jeżeli na panel PV składają się z pola modułów o różnym kącie pochylenia, kierunku ustawienia, technologii bądź konfiguracji elektrycznej, wówczas procedura opisana w niniejszej Normie Międzynarodowej ma zastosowanie do każdego takiego pola oddzielnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61829:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Panel modułów fotowoltaicznych (PV) -- Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji
Data publikacji 04-04-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61829:2016 [IDT], IEC 61829:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61829:2002 - wersja angielska
ICS 27.160