PN-EN 61215-1:2017-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61215-1:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań

Zakres

Niniejsza część IEC 61215 określa wymagania IEC dotyczące kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu modułów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych odpowiednich dla długookresowej eksploatacji w typowych warunkach klimatycznych takich jak zostały zdefiniowane w normie IEC 60721-2-1. Zastosowanie normy przewidziane jest do wszelkiego typu materiałów stosowanych przy wytwarzaniu płaskich modułów takich jak z krzemu krystalicznego czy też cienkowarstwowych. Niniejszej normy nie stosuje się do modułów stosowanych w systemach z koncentratorami światła chociaż może być wykorzystana do modułów w układach z niskim stopniem koncentracji (1 do 3 słońc) wykorzystujących światło rozproszone. Dla takich modułów wszystkie testy powinny być przeprowadzane w zakresie wartości prądu, napięcia i mocy spodziewanych przy planowanym stopniu koncentracji światła. Niniejsza norma nie dotyczy specyfiki modułów fotowoltaicznych PV powiązanych z elektroniką, jednak może być używana jako podstawa do testowania takich modułów fotowoltaicznych PV. Celem opisanej sekwencji testów jest wyznaczenie elektrycznych i cieplnych charakterystyk modułu i wykazanie, najlepiej jak to jest możliwe w rozsądnych ramach czasowych i kosztów, że moduł będzie w stanie wytrzymać wydłużoną ekspozycję w warunkach klimatycznych jak te wspomniane wcześniej. Aktualny oczekiwany czas życia w ten sposób kwalifikowanych modułów zależeć będzie od ich konstrukcji oraz środowiska i warunków w jakich będą one pracować.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-03-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61215-1:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań
Data publikacji 18-01-2017
Data wycofania 12-11-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61215-1:2016 [IDT], IEC 61215-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61215:2005 - wersja angielska
ICS 27.160
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61215-1:2021-11 - wersja angielska