PN-EN 61215-2:2017-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61215-2:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań

Zakres

Niniejsza seria Norm Międzynarodowych ustanawia wymagania IEC dla kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu modułów fotowoltaicznych do zastosowań naziemnych odpowiednich dla długookresowej eksploatacji w typowych warunkach klimatycznych takich jak zostały zdefiniowane w normie IEC 60721-2-1. Niniejsza część IEC 612125 przewidziana jest do wszelkiego typu materiałów stosowanych przy wytwarzaniu płaskich modułów takich jak z krzemu krystalicznego czy też cienkowarstwowych.
Niniejszej normy nie stosuje się do modułów stosowanych w systemach z koncentratorami światła chociaż może być wykorzystana do modułów w układach z niskim stopniem koncentracji (1 do 3 słońc) wykorzystujących światło rozproszone. Dla takich modułów wszystkie testy powinny być przeprowadzane w zakresie wartości prądu, napięcia i mocy spodziewanych przy planowanym stopniu koncentracji światła.
Celem opisanej sekwencji testów jest wyznaczenie elektrycznych i cieplnych charakterystyk modułu i wykazanie, najlepiej jak to jest możliwe w rozsądnych ramach czasowych i kosztowych, że moduł będzie w stanie wytrzymać wydłużoną ekspozycję w warunkach klimatycznych jak te wspomniane wcześniej. Aktualny oczekiwany czas życia w ten sposób kwalifikowanych modułów zależeć będzie od ich konstrukcji oraz środowiska i warunków w jakich będą one pracować.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61215-2:2017-05/AC:2017-08E
View FilePN-EN 61215-2:2017-05/AC:2018-05E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-03-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61215-2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 05-05-2017
Data wycofania 15-11-2021
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61215-2:2017 [IDT], IEC 61215-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61215:2005 - wersja angielska
ICS 27.160
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61215-2:2021-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2017-08E, PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2018-05E