PN-EN 13659:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania eksploatacyjne, dotyczące żaluzji łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi, przeznaczonych do zewnętrznego zamontowania w budynkach i innych obiektach budowlanych. W normie uwzględniono również znaczące zagrożenia dotyczące montażu, transportu, instalowania, działania i konserwacji (patrz wykaz znaczących zagrożeń typu maszynowego w Załączniku C).
Norma ma zastosowanie do wszystkich żaluzji łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi, niezależnie od ich zastosowania i rodzaju użytych materiałów, jak podano poniżej i określono w EN 12216:
- żaluzji listewkowych zewnętrznych, żaluzji zwijanych (rolet), okiennic rozwieranych, okiennic składanych, okiennic harmonijkowych płasko zamykających się, okiennic harmonijkowych oraz okiennic przesuwnych, z systemem odchylania lub bez systemu odchylania.
Powyższe wyroby mogą być uruchamiane ręcznie, z zastosowaniem sprężyny kompensacyjnej lub bez niej, albo za pomocą silnika elektrycznego (wyroby z napędem). Jednakże, w normie nie uwzględniono trwałości i żywotności niezależnego zasilania żaluzji uruchamianych napędem, łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi, nie przyłączonych do sieci zasilania.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy również wszystkich zagrożeń, sytuacji zagrożenia i zdarzeń zagrażających występujących podczas użytkowania żaluzji, łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi, zgodnie z ich przeznaczeniem lub w warunkach niewłaściwego użytkowania, dającego się racjonalnie przewidzieć przez producenta. (patrz Załącznik D).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy żaluzji łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi, montowanych na zewnątrz budynków. W przypadku, gdy takie wyroby są instalowane wewnątrz budynków, powinny one spełnić wszystkie odnośne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone w EN 13120.
Emisji hałasu przez żaluzje z napędem, w tym żaluzje listewkowe zewnętrzne, nie uznaje się za istotne zagrożenie według wymagań zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego niniejsza norma nie zawiera żadnych szczególnych wymagań w zakresie hałasu, dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13659:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
Data publikacji 09-07-2015
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13659:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13659+A1:2010 - wersja polska
ICS 91.060.50