PN-EN 13120+A1:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania, które powinny spełniać zasłony wewnętrzne zamontowane w budynku. W normie uwzględniono również znaczące zagrożenia maszynowe dotyczące konstrukcji, transportu, instalowania, działania i konserwacji zasłon wewnętrznych (patrz wykaz znaczących zagrożeń w Załączniku B).
Norma ma zastosowanie do podanych poniżej zasłon wewnętrznych, niezależnie od ich konstrukcji i rodzaju użytych materiałów:
– żaluzji listewkowych: swobodnie zwisających, prowadzonych, niewciągalnych;
– zasłon zwijanych (roletek): swobodnie zwisających, bocznie prowadzonych, z napiętą tkaniną;
– zasłon pionowych (wertikali): swobodnie zwisających, z górną i dolną prowadnicą, i z nachyloną belką czołową;
– zasłon fałdowanych (plisowanych) oraz zasłon o przekroju w kształcie plastra miodu: swobodnie zwisających, prowadzonych, poruszających się w bok, napinanych;
– zasłon typu rzymskiego;
– zasłon typu austriackiego/festonów;
– zasłon panelowych;
– okiennic wewnętrznych;
– zasłon podwijanych w górę.
Wyroby te mogą być uruchamiane ręcznie, z zastosowaniem sprężyny kompensacyjnej lub bez niej, albo za pomocą silnika elektrycznego (wyroby z napędem).
Niniejsza norma nie ma zastosowania do draperii i moskitier. Nie ma też zastosowania do zasłon zamkniętych w izolacyjnych zespołach szybowych, z wyjątkiem wymagań dotyczących ochrony przed zadzierzgnięciem pętli.
UWAGA Moskitiery mogą być instalowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Jednakże, ponieważ w użytkowaniu są zawsze wystawione na działanie warunków zewnętrznych (przy oknach/drzwiach – otwartych), moskitiery są objęte normą EN 13561, mającą zastosowanie do zasłon zewnętrznych i markiz.
W niniejszej normie nie uwzględniono zagadnień hałasu, ponieważ nie rozpatruje się ich w kategoriach bezpieczeństwa.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zasłon wewnętrznych wyprodukowanych przed datą jego opublikowania

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13120+A1:2014-04/AC:2015-04E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13120+A1:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
Data publikacji 04-04-2014
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13120:2009+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC, 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13120:2010 - wersja polska
ICS 91.060.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13120+A1:2014-04/AC:2015-04E