PN-K-02041-4:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Wagony osobowe i typu osobowego -- Napisy i znaki -- Znaki różne

Zakres

Podano osiemnaście znaków różnych umieszczanych na wagonach osobowych i typu osobowego, nie ujętych w arkuszach wyszczególnionych w PN-K-02041-1. Ustalono: wielkość, wzory i barwy wykonanie i wymiary znaków określających wagony dla palących, niepalących, hermetyczne, niehermetyczne, przedziały dla podróżnych z większym bagażem, znak stacji macierzystej, znaki złączek, skrzyń, zbiorników, długości pasków do prądnic, rodzajów ogrzewania, miejsc do nalepek, drewnianych konstrukcji podłóg oraz miejsc ich rozmieszczenia na wagonach

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-K-02041-4:1996 - wersja polska
Tytuł Wagony osobowe i typu osobowego -- Napisy i znaki -- Znaki różne
Data publikacji 25-11-1996
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.060.20