PN-EN 410:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Szkło w budownictwie -- Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody wyznaczania świetlnych i słonecznych właściwości oszkleń stosowanych w budownictwie. Właściwości te mogą służyć jako podstawa obliczeń dotyczących oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń i pozwalają porównywać różne typy oszkleń. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do typowych oszkleń, jak i do oszkleń przeciwsłonecznych, pochłaniających lub odbijających promieniowanie słoneczne, stosowanych do szklenia otworów pionowych lub poziomych. Podano odpowiednie formuły odnoszące się do oszkleń pojedynczych, podwójnych i potrójnych. Niniejszą Normę Europejską stosuje się w odniesieniu do wszystkich przezroczystych materiałów z wyjątkiem takich, jak niektóre materiały plastyczne wykazujące w temperaturze otoczenia znaczną przepuszczalność promieniowania w zakresie długości fal od 5 ěm do 50 ěm. Materiały o właściwościach rozpraszających światło promieniowania padającego traktuje się jako typowe materiały przezroczyste podlegające określonym warunkom (patrz 5.2). Kątowe właściwości świetlne i słoneczne szkła stosowanego w budownictwie nie są objęte niniejszą normą. Jednak prace doświadczalne przeprowadzone w tej dziedzinie zebrano w Bibliografii, pozycje [1], [2] i [3]

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 410:2011 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
Data publikacji 07-03-2013
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 410:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 410:2001/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 410:2001/Ap2:2003 - wersja polska, PN-EN 410:2001 - wersja polska
ICS 81.040.20