PN-EN 55016-1-5:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pola pomiarowe do kalibracji anten oraz pola badawcze odniesienia dla zakresu 5 MHz do 18 GHz

Zakres

W niniejszej części CISPR 16 określono wymagania dla stanowisk w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 18 GHz, wykorzystywanych do kalibracji anten zgodnie z normą CISPR 16-1-6. Określono również wymagania dla stanowisk badawczych odniesienia (REFTS), które są wykorzystywane do walidacji stanowisk badawczych wykorzystywanych do oceny zgodności (COMTS) w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 1 000 MHz zgodnie z normą CISPR 16-1-4.
Ma ona status podstawowej normy EMC zgodnie z Przewodnikiem 107 IEC, Kompatybilność elektromagnetyczna - Przewodnik do projektowania publikacji dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
Wymagania techniczne dotyczące aparatury pomiarowej podano w normie CISPR 16-1-1 i CISPR 16-1-4. Natomiast w CISPR 16-4 podano dodatkowe ogólne informacje dotyczące niepewności, które mogą być pomocne w szacowaniu niepewności dla procesów kalibracji anten i pomiarów walidacji stanowiska.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55016-1-5:2015-03/AC:2020-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-1-5:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pola pomiarowe do kalibracji anten oraz pola badawcze odniesienia dla zakresu 5 MHz do 18 GHz
Data publikacji 24-03-2015
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-1-5:2015 [IDT], CISPR 16-1-5:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-1-5:2005 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-5:2005/A1:2013-05 - wersja angielska
ICS 33.100.10, 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-1-5:2015-03/A1:2017-07E, PN-EN 55016-1-5:2015-03/AC:2020-11E