PN-EN 55016-1-4:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych

Zakres

Podano wymagania dotyczące anten i poligonów pomiarowych dla zakresu częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-1-4:2010 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 22-09-2010
Data wycofania 11-04-2019
Liczba stron 105
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-1-4:2010 [IDT], CISPR 16-1-4:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-1-4:2010 - wersja polska, PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2010 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05E, PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05E, PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2017-07E