PN-EN 55016-1-5:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-1-5:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pole pomiarowe do kalibracji anten w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz

Zakres

Określono wymagania dotyczące kalibracyjnych pól pomiarowych, używanych do wykonywania kalibracji anten, jak również określono charakterystyki anten pomiarowych, procedurę weryfikacji pola kalibracyjnego i kryteria oceny zgodności tego pola

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-1-5:2005 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pole pomiarowe do kalibracji anten w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 24-03-2015
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-1-5:2004 [IDT], CISPR 16-1-5:2003 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 55016-1-5:2015-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-1-5:2005/A1:2013-05E