PN-EN 55016-1-5:2005/A1:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-1-5:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pole pomiarowe do kalibracji anten w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz

Zakres

Zawarto zmiany w punktach: 1, 2, 3.1, 3.6, 3.9, 3.10, 4 oraz załącznikach B i C

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-1-5:2005/A1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pole pomiarowe do kalibracji anten w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz
Data publikacji 16-05-2013
Data wycofania 24-03-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-1-5:2004/A1:2012 [IDT], CISPR 16-1-5:2003/AMD1:2012 [IDT]
ICS 33.100.10, 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 55016-1-5:2015-03 - wersja angielska