PN-ISO 11036:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Profilowanie tekstury

Zakres

Opisano metodę określania profilu tekstury produktów żywnościowych i nie żywnościowych. Profil ustalany jest przez stopniową klasyfikację jej wszystkich cech (mechanicznych, geometrycznych i powierzchniowych). Opisano skale produktów odniesienia i kryteria ich doboru. W załączniku A przedstawiono 8 tablic z przykładami standardowych skal określonych cechy tekstury

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11036:1999 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Profilowanie tekstury
Data publikacji 09-12-1999
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 11036:1994 [IDT]
ICS 67.240