PN-V-84007:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Głowice wentylacyjne grzybokształtne okrętowe -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono wymiary główne, wymagania techniczne i metody badań głowic wentylacyjnych, przeznaczonych do zamknięć zewnętrznych otworów wentylacyjnych w systemach wentylacji wymuszonej i klimatyzacji powietrza na nawodnych jednostkach pływających marynarki wojennej. Podano trzy typy konstrukcji głowic różniących się sposobem zamykania, w wykonaniu zwykłym i małomagnetycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-84007:2000 - wersja polska
Tytuł Głowice wentylacyjne grzybokształtne okrętowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 11-08-2000
Data wycofania 16-04-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176, Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
ICS 47.020.90, 95.020