PN-EN 13399:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oceny stabilności asfaltów modyfikowanych podczas magazynowania w wysokich temperaturach.

UWAGA Asfalt modyfikowany, a szczególnie asfalt modyfikowany polimerami, który składa się głównie z asfaltu i co najmniej jednego dodatku, w pewnych warunkach może ulec rozwarstwieniu.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13399:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych
Data publikacji 28-12-2017
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13399:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13399:2012 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50