PN-EN 13587:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania siły rozciągania lepiszczy asfaltowych, szczególnie asfaltów modyfikowanych polimerami, z zastosowaniem metody rozciągania.
UWAGA Siła rozciągania, w szczególności naprężenie rozciągające, wydłużenie i energia, w uzyskanym punkcie i przy pęknięciu, zwyczajowo są uznawane za kryterium oceny jakości tych materiałów.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia
oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13587:2016-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
Data publikacji 13-02-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13587:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13703:2009 - wersja polska, PN-EN 13587:2010 - wersja angielska
ICS 75.140, 91.100.50