PN-A-75052-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

Zakres

Metoda polega na termostatowaniu konserw w temperaturze 30 stopni Celsjusza przez 10 lub 14 dni. Dla konserw przeznaczonych na eksport do krajów tropikalnych w temperaturze 55 stopni Celsjusza przez 5 dni. Podano interpretację wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75052-03:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30