PN-EN 54-25:2011 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

Zakres

Określono wymagania, metody badań oraz kryteria funkcjonowania elementów stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), instalowanych w i wokół budynków, które wykorzystują kanały radiowe do komunikacji. Podano również wymagania dla systemu, gdy elementy te współpracują ze sobą i współpraca wymaga wiedzy o konstrukcji systemu radiowego

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 54-25:2011/AC:2012P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-25:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe
Data publikacji 18-01-2011
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-25:2008 [IDT], EN 54-25:2008/AC:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-25:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 54-25:2011/AC:2012P