PN-EN 957-6+A1:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla bieżni ruchomych jako uzupełnienie do ogólnych wymagań bezpieczeństwa oraz metod badań według EN 957-1. EN 957-6 przeznaczona jest do stosowania łącznie z EN 957-1.
Niniejsza część EN 957-1 dotyczy znaczących zagrożeń, sytuacji i zdarzeń stwarzających zagrożenie w odniesieniu do stacjonarnego sprzętu treningowego stosowanego zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia przewidzianego przez producenta (patrz Rozdział 4).
EN 957-6 ma zastosowanie w przypadku zarówno elektrycznego, jak i napędzanego ręcznie sprzętu treningowego typu bieżnie ruchome (od tego miejsca zwanego bieżniami ruchomymi) klasy S, H i I oraz klas A, B i C odnoszących się do dokładności.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania w przypadku bieżni ruchomych wyprodukowanych przed opublikowaniem tego dokumentu jako Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 957-6+A1:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 29-07-2014
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 957-6:2010+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC, 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 957-6:2011 - wersja angielska
ICS 97.220.30