PN-EN 957-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20957-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Podano ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacjonarnego sprzętu treningowego podczas stosowania, zdefiniowanego w 3.1, jeśli nie zostały one zmienione w innych częściach niniejszej normy. Podano również w normie metodę klasyfikacji (patrz rozdział 4). Wymagania normy szczegółowej mają pierwszeństwo przed właściwymi wymaganiami niniejszej normy ogólnej. Niniejsza norma nie dotyczy stacjonarnego sprzętu treningowego przeznaczonego do stosowania przez dzieci

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 957-1:2006 - wersja polska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 21-09-2006
Data wycofania 13-02-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 957-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 957-1:2005 - wersja francuska, PN-EN 957-1:2005 - wersja angielska
ICS 97.220.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20957-1:2014-02 - wersja angielska