PN-EN ISO 20957-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej części EN ISO 20957 określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dla stacjonarnego sprzętu treningowego, chyba że w innych częściach niniejszej Normy Europejskiej zadeklarowano inaczej. W niniejszej części EN ISO 20957 objęto również aspekty środowiskowe.
Podano w niej także system klasyfikacji (patrz Rozdział 4).
Niniejsza część EN ISO 20957 odnosi się do wszystkich stacjonarnych urządzeń treningowych zdefiniowanych w 3.1. Zalicza się do nich sprzęt przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach treningowych organizacji, takich jak związki sportowe, placówki edukacyjne, hotele, hale sportowe, kluby, centra rehabilitacyjne i studia (klasy S i I), w których dostęp i kontrola są specjalnie regulowane przez właściciela (osobę odpowiedzialną prawnie), sprzęt do użytku domowego (klasa H) i inne rodzaje sprzętu, w tym sprzęt napędzany silnikiem elektrycznym, jak zdefiniowano w 3.1.
Wymagania w części szczegółowej EN ISO 20957 mają pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w normie ogólnej.
Jeżeli zamierzone użytkowanie stacjonarnego sprzętu treningowego dotyczy dzieci w wieku poniżej 14 lat, zastosowanie mają inne normy, chyba że taki stacjonarny sprzęt treningowy przeznaczony jest do celów edukacyjnych w szkołach i innych celów o kontekście pedagogicznym, dla dzieci pod nadzorem kwalifikowanego dorosłego instruktora.
Niniejsza część EN ISO 20957 nie dotyczy stacjonarnego sprzętu treningowego przeznaczonego do użytku na zewnątrz bez nadzoru, np. swobodnie dostępnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20957-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 13-02-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 20957-1:2013 [IDT], ISO 20957-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN 957-1:2006 - wersja polska
ICS 97.220.30