PN-EN ISO 20957-4:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla stacjonarnych ław do ćwiczeń siłowych i wolno stojących stojaków na sztangi, w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN ISO 20957-1. Jest on przeznaczony do czytania łącznie z EN ISO 20957-1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do stacjonarnego sprzętu sportowego typu ławy (typ 4) (od tego miejsca nazywanego ławami) zaliczanego do klas S, H i I zgodnie z EN ISO 20957-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20957-4:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 30-03-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 20957-4:2016 [IDT], ISO 20957-4:2016 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN 957-4+A1:2010 - wersja angielska
ICS 97.220.30