PN-EN ISO 20957-5:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące rowerów treningowych stacjonarnych i sprzętu treningowego dla górnych partii ciała z użyciem korb, w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN ISO 20957-1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie dla stacjonarnego sprzętu treningowego typu rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy stacjonarny (typ 5), jak zdefiniowano w Rozdziale 3, należącego do klas S, H, I oraz A, B, C zgodnie z EN ISO 20957-1.
Wszystkie urządzenia służące do wykonywania dodatkowych ćwiczeń, dostarczane z rowerami treningowymi stacjonarnymi i sprzętem treningowym dla górnych partii ciała z użyciem korb, podlegają wymaganiom według EN ISO 20957-1.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla stojaków rolkowych, ponieważ nie można w przewidywalny sposób zapewnić, aby były one bezpieczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20957-5:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 30-03-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 20957-5:2016 [IDT], ISO 20957-5:2016 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN 957-5:2011 - wersja polska
ICS 97.220.30