PN-EN 957-5:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20957-5:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej części EN 957 podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące rowerów treningowych stacjonarnych i sprzętu treningowego dla górnych partii ciała z użyciem korb, w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa podanych w EN 957-1. Niniejsza część EN 957 ma zastosowanie dla stacjonarnego sprzętu treningowego typu rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy stacjonarny (typ 5), jak zdefiniowano w Rozdziale 3, należących do klas S, H, I oraz A, B, C zgodnie z EN 957-1. Wszystkie urządzenia służące do wykonywania dodatkowych ćwiczeń, dostarczane z rowerami treningowymi stacjonarnymi i sprzętem treningowym dla górnych partii ciała z użyciem korb, podlegają wymaganiom wg EN 957-1

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 957-5:2011 - wersja polska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 30-06-2011
Data wycofania 30-03-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 957-5:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 957-5:2009 - wersja angielska
ICS 97.220.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20957-5:2017-03 - wersja angielska