PN-EN ISO 20957-8:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące pedałowych symulatorów chodu, symulatorów wchodzenia na schody i pedałowych symulatorów wspinania się (odtąd nazywanych sprzętem treningowym), na których ćwiczenia wykonuje się w pozycji stojącej lub siedzącej. Wymagania te stanowią uzupełnienie do ogólnych wymagań bezpieczeństwa wg ISO 20957-1, które przeznaczone są do łącznego czytania z niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument dotyczy stacjonarnego sprzętu treningowego typu pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i sprzęt treningowy do wspinania się, należącego do klas S i H. Dodatkowe wymagania podano odnośnie do dokładności klasy A.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20957-8:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 13-03-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 20957-8:2017 [IDT], ISO 20957-8:2017 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN 957-8:2002 - wersja polska
ICS 97.220.30