PN-EN 957-8:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20957-8:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Podano wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące pedałowych symulatorów chodu, symulatorów wchodzenia na schody i pedałowych symulatorów wspinania się w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa i metod badań. Norma niniejsza dotyczy stacjonarnego sprzętu treningowego typu pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się (typ 8), należącego do klas S, H i A. Zamieszczono definicje następujących terminów: pedałowy symulator chodu, pedałowy symulator wchodzenia na schody, pedałowy symulator wspinania się, ruchy powiązane, ruchy niezależne, krok i ochrona stopy

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 957-8:2002 - wersja polska
Tytuł Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 06-02-2002
Data wycofania 13-03-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 957-8:1998 [IDT]
ICS 97.220.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20957-8:2018-03 - wersja angielska