PN-EN 15621:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15621:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, siarki, żelaza, cynku, miedzi, manganu i kobaltu po mineralizacji ciśnieniowej metodą ICP-AES

Zakres

Niniejsza Europejska Norma określa metodę oznaczania makroelementów jak wapń, sód, fosfor, magnes, potas i siarka i mikroelementów jak żelazo, cynk, miedź, mangan i kobalt w paszach metodą spektrometrii emisyjnej z sprzężona plazmą (ICP-AES) po mineralizacji ciśnieniowej. Metoda została w pełni zbadana statystycznie i oceniona na 11 próbkach pasz w zakresie makroelementów jak wapń, sód, fosfor, magnes, potas i siarka i mikroelementów jak żelazo, cynk, miedź, mangan i kobalt. W przypadku potasu i siarki wartości HORRAT były w większości wyższe niż 2. Dlatego w przypadku tych pierwiastków metoda ma większe zastosowanie jako metoda przesiewowa niż jako metoda odwoławcza. Inne pierwiastki jak molibden, ołów, kadm, arsen nie zostały w pełni statystycznie zbadane i ocenione na 11 próbkach pasz ponieważ pierwiastki te nie występowały w większości próbek w stężeniach wyższych od granicy oznaczalności. W takim przypadku dla wykorzystania metody do oznaczania tych pierwiastków, konieczna jest jej walidacja w laboratorium. Granica oznaczalności dla każdego pierwiastka zależy od matrycy próbki jak też od aparatu. Metoda nie ma zastosowania do badania niskich stężeń pierwiastków. Powinna być uzyskana granica oznaczalności na poziomie 1 mg/kg

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15621:2012 - wersja angielska
Tytuł Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, siarki, żelaza, cynku, miedzi, manganu i kobaltu po mineralizacji ciśnieniowej metodą ICP-AES
Data publikacji 05-04-2012
Data wycofania 27-09-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 15621:2012 [IDT]
ICS 65.120
Zastąpiona przez PN-EN 15621:2017-09 - wersja angielska