PN-A-82060:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu

Zakres

Opisano sposób oznaczania zawartości fosforu ogólnego w mięsie i przetworach mięsnych (w tym drobiowych) oraz sposób obliczania zawartości fosforu dodanego w przetworach mięsnych i drobiowych. Podano zasadę metody, odczynniki oraz aparaturę. W załączniku A (informacyjnym) podano metodę identyfikacji ważniejszych związków fosforu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82060:1999 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82060:1987 - wersja polska
ICS 67.120.10