Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Produkty rolniczo-żywnościowe -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie azotu w produktach rolniczo-żywnościowych oraz przeliczanie na białko. norma zawiera ogólne wytyczne oznaczania azotu metodą Kjeldahla oraz szczegółowe parametry dla poszczególnych grup produktów, zawarte w tab. 1÷7.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04018:1975 - wersja polska
Tytuł Produkty rolniczo-żywnościowe -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko
Data publikacji 13-06-1975
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Zastępuje PN-A-04018:1972 - wersja polska, PN-A-86232:1973 - wersja polska, PN-R-64770:1969 - wersja polska, PN-A-82113:1956 - wersja polska, PN-A-86122:1968 - wersja polska, PN-A-86004:1966 - wersja polska, PN-A-74040:1964 - wersja polska, PN-A-86361:1963 - wersja polska, PN-A-86362:1965 - wersja polska, PN-A-86430:1967 - wersja polska, PN-A-86743:1953 - wersja polska
ICS 67.050
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8968-1:2002 - wersja angielska, PN-EN ISO 8968-2:2002 - wersja angielska, PN-EN ISO 8968-4:2002 - wersja angielska, PN-EN ISO 8968-5:2002 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-A-04018:1975/Az3:2002P