PN-EN ISO 8968-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8968-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu -- Część 1: Metoda Kjeldahla

Zakres

Opisano szczegółowo metodę oznaczania zawartości azotu w mleku płynnym, pełnym i odtłuszczonym według klasycznej zasady Kjeldahla. Próbka analityczna jest trawiona mieszaniną stężonego kwasu siarkowego i siarczanu potasu, z użyciem siarczanu miedzi(II) jako katalizatora, aby przekształcić obecny w próbce azot organiczny w siarczan amonowy. Nadmiar wodorotlenku sodu dodanego do strawionego materiału powoduje wydzielenie amoniaku. Wydzielony amoniak jest destylowany do nadmiaru roztworu kwasu borowego i następnie miareczkowany kwasem chlorowodorowym. Zawartość azotu jest wyliczana z ilości wytworzonego amoniaku. Załącznik A opisuje zmodyfikowaną procedurę dla analiz innych przetworów mlecznych, gdy brak jest dla nich oddzielnych metod

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8968-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu -- Część 1: Metoda Kjeldahla
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 09-01-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 8968-1:2001 [IDT], ISO 8968-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-A-04018:1975 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8968-1:2004 - wersja polska