PN-A-86004:1966 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-04018:1975 - wersja polska, PN-A-86004:1979 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko zagęszczone -- Metody badań

Zakres

Przedmiotem normy są badania organoleptyczne, chemiczne i fizyczne mleka zagęszczonego słodzonego, bez dodatku lub z dodatkiem kawy albo kakao, oraz mleka zagęszczonego niesłodzonego.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86004:1966 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko zagęszczone -- Metody badań
Data publikacji 24-03-1966
Data wycofania 01-01-1981
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Zastępuje PN-A-86004:1960 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-86004:1979 - wersja polska, PN-A-04018:1975 - wersja polska