PN-EN 13859-1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13859-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe

Zakres

Określono właściwości elastycznych wyrobów podkładowych stosowanych pod nieciągłe pokrycia dachowe. Określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13859-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe
Data publikacji 22-09-2010
Data wycofania 24-06-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13859-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13859-1+A1:2008 - wersja angielska
ICS 01.040.91, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13859-1:2014-06 - wersja angielska