PN-A-82060:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82060:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu

Zakres

Wyszczególnia metodę odwoławczą, która polega na mineralizacji próbki, strąceniu fosforu w postaci fosforomolibdenianu chinoliny i wagowym jego oznaczaniu. Metodą rutynową jest metoda kolorymetryczna. Załącznik zawiera charakterystykę jakościową wielofosforanów dodanych do mięsa

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82060:1987 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu
Data publikacji 07-10-1987
Data wycofania 07-01-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82060:1975 - wersja polska
ICS 67.120.10
Zastąpiona przez PN-A-82060:1999 - wersja polska