PN-ISO 6284:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6284:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Oznaczanie tolerancji na rysunkach budowlanych

Zakres

Określono sposoby oznaczania tolerancji na rysunkach budowlanych. Tolerancje powinny być określone za pomocą wartości odchyłek dopuszczalnych i wskazane na rysunku tylko wtedy, gdy zachodzi funkcjonalna potrzeba przestrzegania i kontroli wymiarów, ukierunkowania lub kształtu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6284:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Oznaczanie tolerancji na rysunkach budowlanych
Data publikacji 23-12-1994
Data wycofania 09-11-2001
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6284:1985 [IDT]
Zastępuje PN-B-01040:1988 - wersja polska
ICS 01.100.30, 91.010.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6284:2001 - wersja polska