PN-B-01040:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-01040:1994 - wersja polska, PN-ISO 6284:1994 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogólne

Zakres

Podano rodzaje rysunków. Określono zasady wykonania rysunków, przedstawiania elementów na rysunkach, stosowania uproszczeń i wymiarowania elementów. Ustalono elementy opisu rysunku oraz zasady wprowadzania zmian i uzupełnień.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-01040:1988 - wersja polska
Tytuł Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogólne
Data publikacji 30-06-1988
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01040:1964 - wersja polska
ICS 01.100.30
Zastąpiona przez PN-B-01040:1994 - wersja polska, PN-ISO 6284:1994 - wersja polska