PN-EN 549:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań dla materiałów gumowych stosowanych w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowych będących w kontakcie z gazami palnymi 1, 2 i 3 rodziny gazów palnych sklasyfikowanych w EN 437:2018, dodatkowo gaz ziemny, bio-metan i bio-metanowy LPG tej samej jakości. Określono również klasyfikację w oparciu o zakres temperatur i twardość. Niniejszy dokument ma zastosowanie do materiałów, z których produkowane są jednorodne uszczelnienia i jednorodne lub wzmocnione membrany.
Ponieważ wymiary i kształt wyrobów różnią się od standardowych wymiarów próbek do badań mieszanek kauczukowych pobranych z arkusza materiału używanego do typowych testów materiałów gumowych zgodnie z niniejszym dokumentem, w załączniku A podano tolerancje dla wyrobów, w odniesieniu do standardowych próbek.
Zakres temperatur roboczych objętych tą normą wynosi od - 40 °C do + 150 °C.
Niniejszy document nie ma zastosowania do wyrobów z kauczuku silikonowego pracujących przy ciśnieniu nominalnym powyżej 200 hPa (200 mbar) lub w temperaturach poniżej 0 °C z 3 rodziny gazów, ponieważ istnieje możliwość kondensacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 549:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej
Data publikacji 29-10-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN 549:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 549:2000 - wersja polska
ICS 83.140.50