PN-EN 15725:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobów budowlanych i elementów budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa procedury przygotowania raportów z procesu opracowywania rozszerzonego zastosowania wyników badań: reakcji na ogień, odporności ogniowej lub oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy, podejmowanych w celu ustalenia klasyfikacji ogniowej wyrobów i grup wyrobów zgodnie z różnymi częściami normy EN 13501. Norma odwołuje się do 'norm dotyczących rozszerzonego zastosowania' i gdziekolwiek ten termin jest używany odwołuje się albo do normy opracowanej przez CEN/TC 127 'Fire Safety in Buildings' lub do odpowiedniej normy wyrobu, która zawiera informacje dotyczące rozszerzonego zastosowania. W pewnych przypadkach, gdy norma nie jest jeszcze opublikowana, rekomendacje właściwej Sektorowej Grupy do Spraw Ogniowych (FSG) Grupy Jednostek Notyfikowanych (NBG) są dostępne dla jednostek notyfikowanych do stosowania w procedurach oznakowania CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych (CPD). System europejski aktualnie zezwala na włączenie zasad rozszerzonego zastosowania do specyfikacji technicznych. Komitety opracowujące takie zasady są proszone o uzyskanie wytycznych CEN/TC 127, aby zapewnić, że ich zasady będą zgodne z normami przygotowanymi przez CEN/TC 127. W przypadkach, gdy zasady rozszerzonego zastosowania w specyfikacjach technicznych nie będą zgodne z normami przygotowanymi przez CEN/TC 127, powinna być informowana CEN BT

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15725:2010/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15725:2010 - wersja angielska
Tytuł Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobów budowlanych i elementów budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe
Data publikacji 29-07-2010
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15725:2010 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.01
Elementy dodatkowe PN-EN 15725:2010/AC:2012E