PN-B-01040:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogólne

Zakres

Podano ogólne zasady sporządzania rysunków konstrukcji budowlanych wykonywanych przy opracowywaniu dokumentacji technicznej obiektów budowlanych. Rozróżniono i zdefiniowano podstawowe rodzaje rysunków konstrukcyjnych. Ustalono zakres informacji zamieszczanych na rysunkach, sposób wydawania rysunków oraz wprowadzania zmian i uzupełnień. Określono formę graficzną arkuszy rysunkowych oraz sposoby przedstawiania i wymiarowania elementów (dopuszczalne zasady rzutowania, uproszczenia rysunkowe). Ustalono zasady dotyczące opisów i oznaczeń - włącznie z kodowaniem elementów i oznaczaniem tolerancji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01040:1994 - wersja polska
Tytuł Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogólne
Data publikacji 23-12-1994
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01040:1988 - wersja polska
ICS 01.100.30