PN-EN 13451-4:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące słupków startowych w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa objętych w EN 13451-1:2011 i zaleca się, aby części te czytać łącznie.
Wymagania podane w niniejszej normie szczegółowej mają pierwszeństwo przed wymaganiami podanymi w EN 13451-1:2011.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wytwarzanych słupków startowych stosowanych na zawodach i podczas treningu na klasyfikowanych basenach jak określono w EN 15288-1 i EN 15288-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-4:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych
Data publikacji 22-01-2015
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-4:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-4:2003 - wersja polska
ICS 97.220.10