PN-EN 13451-3+A3:2016-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13451-3:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody, z uwzględnieniem ruchu wody, w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN 13451-1:2011.
Wymagania niniejszej normy szczegółowej mają pierwszeństwo przed wymaganiami podanymi w EN 13451-1:2011.
Niniejsza część EN 13451 ma zastosowanie dla wyposażenia basenów pływackich zaprojektowanych w celu:
— wprowadzenia i/lub ekstrakcji wody w celach kuracji lub celach rekreacyjnych;
— wprowadzenia powietrza w celach rekreacyjnych;
— właściwości rekreacyjnych wody, z uwzględnieniem ruchu wody.
UWAGA Powyższe zagadnienia odnoszą się do ogólnej definicji urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-3+A3:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody
Data publikacji 14-06-2016
Data wycofania 25-11-2022
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-3:2011+A3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-3+A2:2014-08 - wersja angielska
ICS 97.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 13451-3:2022-11 - wersja angielska